DİYET LİSTESİ SATIN ALMA İŞLEMİ NASIL YAPILIYOR?

1 Paketlerimizden birini seçin
2 Formu doldurun ve satın alın
3 Ön görüşme için sizi arayalım

Diyetisyenlerimiz ön görüşmeden sonra diyet listeniz hakkında bilgi vermek için size yeniden arıyor ve detayları iletiyor.

ÇAĞRI MERKEZİ

Hafta İçi: 09.00-18.00
0262 606 0 160
destek@diyyet.com
Obezite ve Over Kanseri

Over kanseri kötü huylu jinekolojik hastalıklar arasında ölüm nedeni olarak kabul edilmektedir. Over kanserinin teşhisi zordur. Tarama testlerinin olmaması ve teşhisin genellikle hastalığın ileri safhalarında konması mortalite ve morbiditeyi artırmaktadır. Bu nedenle over kanseri ölüm riski yüksek olan ciddi bir hastalıktır. Over kanseri ve obezite arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalarda obez ve obez olmayan bireyler karşılaştırılmış; obez bireylerde over kanseri görülme ihtimalinin 1.5-2 kat daha fazla olduğu bildirilmiştir. Bu ilişkiyi ortaya koyamayan çalışmalarda mevcuttur. Obezite ve over kanseri arasındaki ilişkiyi inceleyen bir meta-analiz çalışması yapılmıştır. 28 ayrı çalışma dahil edilmiş, 24’ünün pozitif ilişki bildirdiği saptanmıştır. Obezite ve over kanseri arasındaki çalışmaların yetersiz olduğu ve daha fazla çalışma yapılması gerektiği düşünülmektedir.

Obezite ve Prostat Kanseri

Dünya üzerindeki prevalansına baktığımızda prostat kanseri ülkeler arasında farklılık göstermektedir. Amerika’da oldukça yaygın görülen prostat kanseri; kanserden kaynaklanan ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer almaktadır. Dünyadaki durum ise; erkek bireyler arasında prostat kanseri; kanserden kaynaklanan ölüm nedenleri arasında üçüncü sırada yer almaktadır. Gelişmiş ülkelerde; prostat kanseri nedenli ölümlerin azaldığı fakat görülme sıklığının arttığı bildirilmiştir. Bu; başarılı tedavi ve erken teşhisin sonucudur. Prostat kanseri ve obezite arasındaki ilişki tam olarak kesinleştirilememiş farklı hipotezler ortaya atılmıştır. Bir grup bilim insanı; obezitenin prostat kanseri için risk oluşturacağını öne sürerken, bir grup bilim insanı obezitenin prostat kanseri için koruyucu olabileceğini ileri sürmektedir. Bu farklılıkların temelinde; yapılan çalışmalarda hastalığın; evresi, derecesi veya BKİ’nin doğru değerlendirilememesi olduğu düşü...

Obezite ve Özefagus Kanseri

Obezitenin; özefagusta kansere neden olması farklı mekanizmalara dayandırılmaktadır. Bunlardan biri; reflüdür. Reflünün; distal özefagusta meydana getirdiği barrett epiteli ile açıklanmaktadır. Obez bireylerde sıklıkla görülen reflü; karın içi basınç ile ilgilidir. BKİ arttıkça, karın içi basınç artmaktadır. Bu artan basınç, reflüye zemin hazırlamaktadır. Böylece özefagus kanserine eğilim artmaktadır. Reflüsü olan obez hastalar ile yapılan çalışmalarda yine özefagus kanseri gözlenmiştir. Özegafus kanserine neden olan bir diğer mekanizma ise; obez kişilerde besin ögelerinin özefagusta kalma sürelerinin uzamasıdır. Böylece kansere neden olabilecek maddelerin özefagusta uzun süre kalması karsinojenik etki yaparak; özefagus kanserine neden olabileceği bildirilmiştir. Artmış hücre proliferasyonu, artmış plazma insülin düzeyi, insülin benzeri büyüme faktörü(IGF) özefagus kanseri ile obezite iliş...

Obezite Kansere Neden Oluyor

Obezite; hipertansiyon, dislipidemi, diyabet, metabolik sendrom ve kansere yol açması nedeniyle yaşamı tehdit eden; önlenmesi ve var olanın tedavi edilmesi şart olan kronik bir hastalıktır. Obezite-kanser arasındaki ilişkiyi anlayabilmek için deney hayvanları ile bir takım çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalarda; obez bireylerde diyet tedavisi ile kalori kısıtlanmasının apoptozisi hızlandırdığı ve böylece kanser insidansını azalttığı bildirilmiştir. Obezite Hangi Kanser Türlerine Neden Oluyor ? Ayrıca Bakınız;  

YENİ KAYIT OLUŞTUR

PAROLA YENİLEME

TOP