DİYET LİSTESİ SATIN ALMA İŞLEMİ NASIL YAPILIYOR?

1 Paketlerimizden birini seçin
2 Formu doldurun ve satın alın
3 Ön görüşme için sizi arayalım

Diyetisyenlerimiz ön görüşmeden sonra diyet listeniz hakkında bilgi vermek için size yeniden arıyor ve detayları iletiyor.

ÇAĞRI MERKEZİ

Hafta İçi: 09.00-18.00
0262 606 0 160
destek@diyyet.com
Kilo Vermenin Kalp Hastalıkları Üzerinde Olumlu Etkileri

Yapılan çalışmalar; kardiyovasküler hastalığı olan hastaların aç kalarak kilo kaybetmesinin hastalara zarar verecebileceğini göstermektedir. BKİ(Beden kitle indeksi)’nin azaltılması için kilo kaybının yağda kayıplar ile sağlanması gerekmektedir. Bu sebeple bu hasta grubunda kilo kaybı; düzenli kontroller altında her hastanın kendi öyküsüne ve fiziksel gereksinimlerine uygun olacak şekilde dengeli ve yeterli bir beslenme programı ile sağlanmalıdır. Obezitenin tedavi edilmesi kardiyovasküler komplikasyonlarda iyileşme sağlayabilmektedir. Obezitede kilo kaybının hastalar için pek çok yararı mevcuttur. Hipertansiyon hastalarında kan basıncı düşmeye başlar. Diyabeti olan hastalarda kan şekeri düzeylerinde iyileşme görülür. Kan yağları düzeylerinde iyileşme görülür. İnsülin direnci azalmaya başlar. CRP seviyeleri yüksek ise düşme görülebilir. Endotel disfonksiyonunda azalma görülebilir. Kilo kaybının kardiyovasküler sisteme etkileri; Stroke völüm azalı...

Obezite ve Hipertansiyon

Vücut ağırlığı arttıkça; kan basıncıda artmaktadır. Dünyada obeziteyle birlikte hipertansiyon prevalansıda artmaktadır. Hipertansiyonu bulunan bireylerıin 3’te 1’i-3’te 2’sinde obezite görülmektedir. Obezite görülen bireylerde ise hipertansiyon görülme ihitmali 3 kat artmaktadır. Framingham çalışmasıda gösteriyor ki; hipertansiyonu bulunan kadınların%60’ından, erkeklerin; %70’inden fazlasında obezite görülmektedir. Yine Framingham çalışması ideal kilosundan %20 daha fazla kiloya sahip bireylerin hipertansiyon olma ihtimallerinin 8 kat arttığını bildirmiştir. Kısaca BKİ arttıkça kan basıncı artar denmektedir. Kan basıncı ile deri kıvrım kalınlığı paraleldir. NHANES II’ye göre BKİ>27 kg/m2 olan Amerikalı 20-75 yaşları arasındakilerde hipertansiyon riski 3 kat, 20-45 yaşları arasındakilerde ise 6 kat daha fazla olduğu bildirilmiştir. Yapılan çalışmaya göre; kişinin kilosundaki her 4.5 kg’lık artış erkeklerde sistolik basıncı 4.4 mmHg; kadınlarda 4.2 mmHg artmaktadır. Bu durum; çocuk ve adölesanlarda ...

Obezite ve Kalp Hastalıkları

Obezitenin kronik seyrini incelediğimide, insan mekanizmasında defektlere yol açtığı, artırdığı, azalttığı veya işleyişini bozduğu hormonlar olduğu görülmektedir. Bu mekanizma ve hormonlar birden fazla mekanizmada görev almakta ve böylece farklı vücut sistemlerini doğrudan veya dolaylı yollarla etkileyebilmektedir. Böylece insan vücut sisteminde her mekanizma birbiri ile ilişkili olmakta birinde oluşan defekt diğer mekanizlarıda etkileyebilmektedir. Obezitenin defektlere yol açtığı mekanizmalara ve hormonlar kardiyovaküler sistemde görev almaktadır. Bu da ikili arasındaki ilişkiyi açıklayabilmektedir. Dünyada prevalansı gittikçe artan obeziteye paralel olarak kardiyovasküler hastalıklar da artmakta ve insan ölüm nedenlerine bakıldığında kardiyovasküler hastalıklar listelerin başında yer almaktadır. Obezite gibi kardiyovasküler hastalıklarda tüm insan gruplarını (kadın, erkek, çocuk, yaşlı, genç, orta yaşlı) etkilemektedir.Avrupa’da ölüm nedenleri istatistiksel verilere dökülmüştür. Yapılan sınıflandırmalarda 75 yaş altı &...

YENİ KAYIT OLUŞTUR

PAROLA YENİLEME

TOP